70357399   Даваа- Баасан: 9:00 - 18:00   margad@yahoo.com

Чанарын бодлого

Тус сургууль нь суралцагч бүрд сурах арга барил, шинжлэх ухааны суурь боловсрол, манлайллын ур чадвар, бие хүний хөгжил, зан төлвийн боловсрол, харилцааны соёл, суурь болон мэргэжлийн англи, хятад хэлийг эзэмшүүлэх ба мэргэжлийн чиг баримжаа олгоход чиглэнэ. “Маргад” ерөнхий боловсролын сургуульд хэрэгжиж буй хөтөлбөрүүд:

Бага боловсролын хөтөлбөр

  • Хятад хэлний хөтөлбөр
  • Англи хэлний хөтөлбөр
  • “Нэг сурагч хоёр оюутан” хөтөлбөр
  • “Өдөр өнжүүлэх” бүлгийн хөтөлбөр

Суурь боловсролын хөтөлбөр

  • Хятад хэлний хөтөлбөр
  • Цэрэг, спортын хөтөлбөр

Бүрэн дунд хөтөлбөр:

  • Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох хөтөлбөр
  • Иргэний нисэхийн бэлтгэл хөтөлбөр
  • Сурагч солилцоо хөтөлбөр