70357399   Даваа- Баасан: 9:00 - 18:00   margad@yahoo.com

ТАНИЛЦУУЛГА

МАРГАД” ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ТӨГСӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

Тус холбоо нь  2004 оны 10-р сарын 5-нд доктор, профессор Ц. Эрдэнэчулууны санаачлагаар байгуулагдсан.  Сургууль болон төгсөгчдийн  gb,; холбоог сайжруулах, идэвх санаачлагатай хамтарч ажиллах, сургуулийнхаа шинэ технологи, инновацийг төгсөгчдөдөө таниулж, ажил амьдралд нь нэвтрүүлэх зэрэг үйл ажиллагаа явуулж байна.

Төгсөгчдийн холбооны зорилго нь:

“Маргад” дээд сургуулийн төгсөгчдийн холбооны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь төгсөгчдийн мэдээллийн санг бүрдүүлэх, сургууль-төгсөгчдийн амьд холбоог тасралтгүй бэхжүүлэх, төгсөгчдөө цаг үеийн мэдээллээр тогтмол хангаж байх, тэдний мэргэжил боловсролыг дээшлүүлэхэд оршино.

Төгсөгчдийн холбооны зорилт:

  • Сургууль болон төгсөгчдийн холбооны гүүр нь болох
  • Сургуулийн үйл ажиллагааны чиг хандлагыг төгсөгчдөд таниулах, сурталчлах
  • Төгсөгчдийн ажил эрхлэлт, мэргэжил дээшлүүлэх үйл явцыг дэмжих, хамтарч ажиллах,зөвлөн туслах

Холбооны үйл ажиллагаа хэвийн тогтмол явагдаж байгаа нь сургуулийн үе үеийн төгсөгчдийн санал санаачлагатай салшгүй  холбоотой. Үе үеийн төгсөгчдийн холбооны бүрэлдэхүүнд:

  • Х. Энхбаяр          Булган аймгийн Мэргэжлийн Хяналтын Газарт улсын байцаагч
  • Т.Уламбаяр         Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Нийгмийн Халамж Үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
  • А. Эрдэнэхуяг    “Ар Тайхар” ХХК-ийн захирал
  • Т. Алтансүх        УБ хот. Хилийн Цэргийн Удирдах газрын програмист
  • Ц.Учралзаяа       Бүрэлдэхүүн ЕБС-ийн төгсөгчдийн холбооны дарга

Одоогийн төгсөгчдийн холбооны бүрэлдэхүүн:

 И. Булган
Төгсөгчдийн холбооны тэргүүлэгч  гишүүн 

Р. Олонцэцэг
Төгсөгчдийн холбооны тэргүүн

Э.Золзаяа
Төгсөгчдийн холбооны тэргүүлэгч