70357399   Даваа- Баасан: 9:00 - 18:00   margad@yahoo.com

ЭЛСЭГЧДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ХӨНГӨЛӨЛТ

Дараахь хөнгөлөлтийг үзүүлнэ.
  • Төрийн зохицуулалттай буцалтгүй тусламжид хамрагдана.
  • Оюутны хөгжлийн зээл, Оюутны хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдана.
  • Багшийн салбарт элссэн эрэгтэй оюутанд сурлагын амжилтыг харгалзан 10-20%
  • Хагас, бүтэн өнчин оюутны дотуур байрны төлбөр 20%
  • Цэргийн алба хаасан элсэгчийн төлбөрийг 10%
  • Нэг анги, хамт олноос элссэн элсэгч бүрийн төлбөрийн хөнгөлөлт 10%
  • Нэг айлаас сурдаг 2 буюу түүнээс дээш элсэгч бүр 10%
  • Урлаг, спортын онцгой амжилт гаргасан элсэгч 5-20%