70357399   Даваа- Баасан: 9:00 - 18:00   margad@yahoo.com

Элсэх мэргэжлүүд

Салбар тэнхим Бакалаврын мэргэжлийн хөтөлбөрийн нэр

 

 

Индекс

 

 

               Нарийвчилсан чиглэл

Ерөнхий шалгалт өгөх хичээлүүд Суралцах хэлбэр, хугацаа
Дидактикийн тэнхим

 

Багш-Байгалийн ухааны боловсрол

 

 

D011402

-Байгалийн ухааны багш                   

 -Газарзүй, байгаль шинжлэлийн багш                                                     

 -Физик, химийн багш             

 -Хими, байгаль шинжлэлийн багш                  -Хими,биологи-эрүүл мэндийн багш

Газарзүй

Хими

Математик

Физик

Гадаад хэл

 

 

  Өдөр

 4 жил

 

Багш-Бага ангийн боловсрол

 

 

D011301

-Бага ангийн багш

-Багш,бага анги-дүрслэх урлагийн

-Багш, бага анги-дуу хөгжмийн

Монгол хэл

Математик

Нийгэм

  Өдөр

  4 жил

 Хөрвөх   2.5 жил

 

Багш- сургуулийн өмнөх насны боловсрол

 

 

 

D011201

-Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол

-Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол, дуу хөгжмийн

-Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол, сувилахуйн

/өдөр, хөрвөх/

 

Монгол хэл

Математик

Нийгэм

Гадаад хэл

 

 Өдөр

 4 жил

 Хөрвөх 2.5 жил

Менежментийн тэнхим

 

 

 

 

Экологи

 

 

 

 

D052101

-Байгаль орчны нөхөн сэргээлт

-Байгаль хамгаалал, гамшиг

-Экологи, байгаль хамгаалал

-Усны нөөцийн менежмент

– Байгаль хамгааллын менежер

-Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн үнэлгээ

 

 

Биологи

Математик

Физик

Газарзүй

Хими

 

 

 Өдөр        4жил

 

 

 

 

Эдийн засаг

 

 

 

 

D031101

-Бизнесийн эдийн засаг

-Санхүү, нягтлан бодох

-Олон улсын эдийн засаг

-Даатгал, эрүүл мэндийн эдийн засаг

-Гааль, татварын эдийн засаг

-Эдийн засаг, статистик хөдөлмөрийн

 

 

Математик

Газарзүй

Нийгэм

Гадаад хэл

 

 

 

 Өдөр

 4 жил

 

 

 

Барилгын  инженер

 

 

 

 

D073202

-Барилгын инженер

-Иргэний ба үйлдвэрлэлийн барилга

-Барилгын зураг төслийн эдийн засагч

-Авто замын барилгын инженер

-Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи

-Усны барилга байгууламж

Төмөр замын барилга байгууламж

 

 

Математик

Физик

Газарзүй

Гадаад хэл

 

 

 

 

  Өдөр

 4 жил