70357399   Даваа- Баасан: 9:00 - 18:00   margad@yahoo.com

БАГШ, ОЮУТНЫ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛД ТАВЬСАН ИЛТГЭЛИЙН СУДАЛГАА

 Багш, оюутны эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан илтгэлийн судалгаа

2012-10 -10

Он

2008

2009

2010Ky

2011

2012

Бүгд

 

Хэн

Багш

Оюутан

Багш

Оюутан

Багш

Оюутан

Багш

Оюутан

Багш

Оюутан

Багш

Оюутан

БХЭ

1

3

2

9

1

7

2

4

2

1

8

24

ЭЗУ

=

7

1

3

1

4

1

2

1

2

4

18

КУС

=

5

2

2

=

1

3

5

=

=

5

13

БАГШ

5

1

4

3

5

5

5

5

3

1

22

14

Гадаад хэл

=

2

2

2

=

5

4

3

=

2

6

14

АЖМ

=

2

=

1

=

1

=

=

=

=

=

5

ЕБС

1

=

2

=

3

=

3

=

2

=

11

=

Дүн

7

20

13

20

10

23

18

19

8

6

56

88

                           

Нэгтгэсэн. СЭШ эрхэлсэн дэд захирал Ц.Нацагдорж/Ph.D/

 

Маргад” дээд сургуулийн багш нарын сүүлийн 6 жилд
 
эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан илтгэлийн судалгаа
 

 

 

1

 

 

И.Булган

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Дүн

Бичгийн хэл ярианы хэлэнд суурилах нь

Эх хэлээ цэвэр байлгая

Англи хэлний үг өгүүлбэрийн прагматик загварчлал

Англи хэлний өгүүлбэрийн прагматик загварчлал

Англи хэлний орчлагч мэргэжлийн сургалтын төлөвлөгөөг шинэчлэх нь

 

5 удаа

2

 

Э.Мөнхжаргал

Хустайн тахийн экологийн асуудалд

Хүүхдийн нийгэм-шилд мэдээллийн хэрэгслийн үзүүлж буй нөлөө

ЕБС-ийн сурагчдад экологийн боловсрол олгож ирсэн уламжлал

 

Экологийн боловсролын үзэл баримтлалын асуудалд

Экологийн суурь боловсролыг харьцуулсан судалгаа

5 удаа

3

С.Саранзаяа

Эрдэнэт хотын агаарын бохирдлыг бууруулах боломж

 

Хот суурин газрыг байршлаар нь үнэлгээний бүс болгох нь

Хот суурин газар ашиглалтын зориулалтын байршлаар нь үнэлгээний бүс болгох нь

Эрдэнэт хотын газрын бүсчлэлийн асуудалд

Хот суурин газрын үнэлгээний бүсийг шинэчлэн тогтоох нь

5 удаа

4

Ц.Даваадулам

 

Гарахын тийн ялгалын нөхцөлийг солин найруулах боломж

 

Монгол хэлний сурах бичигт ажиглалт хийх нь

 

Монгол хэлний яв, зорь хэмээх үйл үгийн утгын судалгаа

3 удаа

5

А.Отгонбаяр

 

Монгол улс дах авилгын нөхцөл байдал, түүнээс гарах арга зам

 

 

Намын санхүүжилт

Манипуляци  ба Монголын улс төр

3 удаа

6

Б.Чимгээ

 

 

Орхон аймгийг үйлдвэрлэлийн бүс болгох нь

Орхон аймгийн уур амьсгалын сүүлийн 5 жилийн төлөв байдалд хийсэн шинжилгээ

Монголын боловсролын зах зээл түүний хөгжлийн хандлагыг судлах нь

 

3 удаа

7

Ц.Нацагдорж

 

Дэмчигдонров вангийн өөрчлөлт шинэчлэл

 

Т.Галсангийн “Жирмийн сүлжээ” зохиолын үгийн сан, утга найруулгын онцлог

 

 

2 удаа

8

Л.Дашдаваа

 

 

Инновацийн tдийн засгийн үр ашиг

Инфляцийн эсрэг макро эдийн засгийн бодлого

 

 

2 удаа

9

Р.Золзаяа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэдээлэл технологийн өнөөгийн байдал

 

Сэдэлжүүлэлт идэвхжүүлэлт

 

 

2 удаа

10

Н.Алтанзаяа

 

 

 

Бүтээлч сэтгэлгээний аргыг сургалтад хэрэглэх нь

Зургаан настай хүүхдийн орон зайн төсөөллийг математикийн хичээлээх  хөгжүүлэх нь

 

2 удаа

 

11

 

Н.Нямаанямбуу

 

 

 

 

Монгол орны бүсчилсэн хөгжлийн асуудалд

Хүн амын шилжих хөдөлгөөн түүний үр дагавар

 

2 удаа

12

Д.Уранчимэг

 

 

 

 

ОЦМХ-ний “үгүй”, “гүй” үгүйсгэх үгийн тухай

Монгол хэлний “гэр” хэмээх үгийг утга соёлын талаас судалсан нь

2 удаа

 

13

 

Д.Лүндэндорж

 

Шинэ үсгийн дүрмийг боловсронгуй болгох асуудалд

 

 

 

 

1 удаа

14

Ц.Эрдэнэчулуун

 

 

Монгол хүүхдийн ой тогтоолт ба сургалтын уламжлал

 

 

 

1 удаа

15

Г.Оюун-Эрдэнэ

 

 

 

Монгол Англи хэлний тийн ялгалыг зэрэгцүүлэх нь

 

 

1 удаа

Нэгтгэсэн: СЭШ эрхэлсэн дэд захирал   Ц.Нацагдорж /Ph.D/