70357399   Даваа- Баасан: 9:00 - 18:00   margad@yahoo.com

Дидактикийн тэнхим

Сургалтын чанарыг сайжруулж, нийгмийн хэрэгцээг хангахуйц “Багш” бэлтгэнэ.

Стратегийн зорилтууд

  1. Сургалтын чанар, үр дүнг дээшлүүлэх
  2. Тэнхимийн материаллаг нөөц, хэрэглэгдэхүүний хангамжийг нэмэгдүүлэх
  3. Багшийн тасралтгүй хөгжлийг дэмжих
  4. Оюутан, суралцагчдад болон нийгэм чиглэсэн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх
Дидактикийн тэнхим 9-12 багштай сургалт, судалгааны ажил эрхлэн гүйцэтгэж байна.

1.Ц.Уранцэцэг -Тэнхимийн эрхлэгч, боловсролын удирдлага, доктор

2.Х.Сансартуяа – СӨБ- мэргэжлийн зөвлөлийн ахлагч, ахлах багш, магистр

3.Л.Ариунжаргал –Монголхэл-уранзохиолын багш, магистр

Д.Мөнхмаа – Сэтгэл судлалын багш, магистр
Т.Гансум –Биеийн тамир,эрүүл мэндийн багш, спортын мастер
Д.Тэрбиш – Дүрслэх урлаг,технологи дидактикийн багш, магистр
П. Дулсанням- Математикийн багш, докторант
А.Уянга – Англи-япон-солонгос хэлний багш, магистр
С.Болормаа- Хөгжмийн боловсролын багш, СТА

Бага боловсролыг шинэчлэх асуудалдPDF татах
Дээд боловсролд инновацийг нэвтрүүлэх ньPDF татах
Багшлахуйн менежмент PDF татах
Боловсрол судлалын шинэчлэл PDF татах
Багшийн ёс зүй PDF татах
Монголчуудын сэтгэлгээний түүхээс PDF татах
Нүүдлийн соёл иргэншлийн түүхээс PDF татах