70357399   Даваа- Баасан: 9:00 - 18:00   margad@yahoo.com

Дидактикийн тэнхим

2000 онд тус сургуулийг анх байгуулагдахад Газарзүй байгаль шинжлэлийн багш мэргэжлээр 4 жилийн сургалттай бакалаврын зэрэгтэй мэргэжилтэн бэлтгэж эхэлснээс хойш багшийн мэргэжлийн зөвлөл нэртэйгээр тэнхимийн анхны суурь тавигдсан.

2010 оноос хүмүүнлэгийн ухааны тэнхим болж газарзүй байгаль шинжлэлийн багш, бага анги байгаль шинжлэлийн багш, англи хэл-япон хэлний багш бэлтгэдэг салбар болсон.

2012 оны 9 дүгээр сараас “Дидактикийн тэнхим” нэртэй болж өргөжин дараах үйл ажиллагааг явуулж байна. Үүнд:

-Газарзүй байгаль шинжлэлийн багш бэлтгэх

-Газарзүй биологийн багш бэлтгэх

-Бага анги байгаль шинжлэлийн багш бэлтгэх

-Бага ангийн багш бэлтгэх

-Сургуулийн өмнөх боловсролын багш бэлтгэх

-БНСУ-ын Чежү Халла Их сургуультай хамтарсан “Хос диплом”-ын хөтөлбөр хэрэгжүүлж СӨБ-ын багш 

-ОХУ-ын Алтайн багшийн их сургуультай хамтарсан хөтөлбөрөөр бага ангийн багш, цэцэрлэгийн багшийг тус тус бэлтгэж байна.

Мөн үндсэн сургалтын зэрэгцээгээр Хангайн бүсийн хэмжээнд “Цэцэрлэгийн туслах багш бэлтгэх” сургалт зохион байгуулж 28 удаагийн төгсөлт хийсэн.

Хангайн бүсийн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, дипломын дараах сургалтыг зохион байгуулж байна.

СӨБ-ын 2 лаборатори, багшлах дадлагын лаборатори, багшлах боловсролын төв, СӨБ бага боловсролын төв, сэтгэл зүйн алба, хөгжмийн лаборатори, Байгалийн ухааны лабораториудад сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна.

Дидактикийн тэнхим 9-12 багштай сургалт, судалгааны ажил эрхлэн гүйцэтгэж байна.

1.Ц.Уранцэцэг -Тэнхимийн эрхлэгч, боловсролын удирдлага, доктор 

2.Х.Сансартуяа – СӨБ- мэргэжлийн зөвлөлийн ахлагч, ахлах багш, магистр

3.Л.Ариунжаргал –Монголхэл-уранзохиолын багш, магистр

 1. Д.Мөнхмаа – Сэтгэл судлалын багш, магистр
 2. Т.Гансум –Биеийн тамир,эрүүл мэндийн багш, спортын мастер
 3. Д.Тэрбиш – Дүрслэх урлаг,технологи дидактикийн багш, магистр
 4. П. Дулсанням- Математикийн багш, докторант
 5. А.Уянга – Англи-япон-солонгос хэлний багш, магистр
 6. С.Болормаа- Хөгжмийн боловсролын багш, СТА

Дидактикийн тэнхимийн эрхэм зорилго:

         Нийгмийн эрэлт хэрэгцээг хангахуйц зөв хандлага, төлөвшилтэй чадварлаг багш бэлтгэнэ. 

Уриа:

            Чанартай сургалт- чадвартай төгсөгч

Зорилго:  Боловсролын орчин үеийн шаардлагыг хангахуйц багшийг бэлтгэх, давтан мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэн хэрэгжүүлэхэд оршино.

Зорилт:

 • Сургалтын хөтөлбөрийг өнөөгийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн шинэчилж хэрэгжүүлэх
 • Судалгааны ажлын арга болон сурах арга барилд суралцах
 • Оюутны сургалтын болон дадлага ажлын чанар,үр өгөөж, арга хэлбэрийг сайжруулах
 • Багшийг хөгжүүлэх ажлыг шинэ шатанд гаргах
 • Сургалтын орчинг сайжруулах, ном гарын авлагын хүрэлцээг нэмэгдүүлэх

Хичээл нэг бүрийн чанар үр өгөөжийг  дээшлүүлэн оюутны ахиц хөгжилд дөхөм үзүүлэх

Бага боловсролыг шинэчлэх асуудалдPDF татах
Дээд боловсролд инновацийг нэвтрүүлэх ньPDF татах
Багшлахуйн менежмент PDF татах
Боловсрол судлалын шинэчлэл PDF татах
Багшийн ёс зүй PDF татах
Монголчуудын сэтгэлгээний түүхээс PDF татах
Нүүдлийн соёл иргэншлийн түүхээс PDF татах