70357399   Даваа- Баасан: 9:00 - 18:00   margad@yahoo.com

Дидактикийн тэнхим

Сургалтын чанарыг сайжруулж, нийгмийн хэрэгцээг хангахуйц “Багш” бэлтгэнэ.

2000 онд тус сургуулийг анх байгуулахад Газарзүй байгаль шинжлэлийн багш мэргэжлээр 4 жилийн сургалттай бакалаврын зэрэгтэй мэргэжилтэн бэлтгэж эхэлснээс хойш багшийн мэргэжлийн зөвлөл нэртэйгээр тэнхимийн анхны суурь тавигдсан.

2010 оноос хүмүүнлэгийн ухааны тэнхим болж газарзүй байгаль шинжлэлийн багш, бага анги байгаль шинжлэлийн багш, англи хэл-япон хэлний багш бэлтгэдэг салбар болсон.

2012 оны 9-р сараас “Дидактикийн тэнхим” нэртэй болж өргөжин дараах үйл ажиллагааг явуулж эхэлсэн байна. Үүнд:

Газарзүй байгаль шинжлэлийн багш бэлтгэх

Газарзүй биологийн багш бэлтгэх

Бага анги байгаль шинжлэлийн багш бэлтгэх

Бага анги монгол хэлний багш бэлтгэх

Бага ангийн багш бэлтгэх

Сургуулийн өмнөх боловсролын багш бэлтгэх

БНСУ-ын Чежү Халла Их сургуультай хамтарсан “Хос диплом”-ын хөтөлбөр хэрэгжүүлж СӨБ-ын багш ОХУ-ын Алтайн багшийн их сургуультай хамтарсан хөтөлбөрөөр бага ангийн багш, цэцэрлэгийн багш бэлтгэсэн.

Мөн үндсэн сургалтын зэрэгцээгээр Хангайн бүсийн хэмжээнд “Цэцэрлэгийн туслах багш бэлтгэх” сургалт зохион байгуулж 30 удаагийн төгсөлт хийсэн.

Хангайн бүсийн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, дипломын дараах сургалтыг зохион байгуулж байна.

СӨБ-ийн  лаборатори, Бага боловсролын лаборатори, лаборатори  бага сургууль, ЕБС, сэтгэлзүйн алба,  БУ-ны лабораторид сургалтын үйл ажиллагааг явуулж байна.

Бага боловсролыг шинэчлэх асуудалдPDF татах
Дээд боловсролд инновацийг нэвтрүүлэх ньPDF татах
Багшлахуйн менежмент PDF татах
Боловсрол судлалын шинэчлэл PDF татах
Багшийн ёс зүй PDF татах
Монголчуудын сэтгэлгээний түүхээс PDF татах
Нүүдлийн соёл иргэншлийн түүхээс PDF татах