70357399   Даваа- Баасан: 9:00 - 18:00   margad@yahoo.com

Менежментийн тэнхим

Тус сургууль анх байгуулагдан Байгаль хамгаалал-экологи мэргэжлээр, дараа нь Эдийн засгийн удирдлагын чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэснээр Сургуулийн нэгжид бүтцийн өөрчлөлт хийх замаар “Менежментийн тэнхим”-ийг бий болгон ажиллуулсан түүхтэй.

Менежментийн тэнхим нь Байгаль хамгаалал-экологи, Эдийн засаг, Барилга инженер мэргэжлийн чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын хөтөлбөр, агуулга, арга зүйг боловсруулан хэрэпкүүлэх, суралцагчдыг өндөр мэдлэг, чадвартай, мэргэжлийн онцлогт нийцүүлэн ухаалаг, өндөр чадамжтай, харьцааны соёлтой, багаар ажиллах чадвартай, зах зээлийн нөхцөлд өрсөлдөн ажиллах шилдэг мэргэжилтнийг бэлтгэх зорилго, менежмент бодлогыг хэрэгжүүлдэг.

Тэнхим нь мэргэжпийн чиглэлийн сургалт, эрдэм шинжилгээ-судалгааны ажлын зорилго, үйл ажиллагааг амжилттай хөгжүүлэх үүднээс эрхэм зорилго, үнэт зүйл алсын харааг тодорхойлон хэрэгжүүлдэг. Үүнд:

  1. Эрхэм зорилго. Зах зээлийн эрэлтэд нийцсэн, нийгэм-эдийн засгийн инновацийг гардан хөгжүүлэгч ухаалаг мэргэжилнийг бэлтгэнэ.
  2. Алсын хараа. Тогтвортой боловсролын бодлогыг хэрэгжүүлэх менежментийг бид үндэслэнэ.
  3. Үнэт зүйл. Эдийн засаг, Экологи, Инженерийн зах зээлийн инновацийг идэвхжүүлэх хүний нөөцийн уурхай
  4. Уриа үг. Шилдэг менежмент

Мэргэжлийн ангиудын сургалт-эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг оновчтой төлөвлөн үр дүнтэй хэрэгжүүлэх. судалгаанд суурилсан боловсрол, зах зээлийн инновацийг эрчимжүүлэх, нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулан хөгжүүлэхэд тэнхмийн стратеги зорилтууд чиглэгддэг. Энэ үүднээс:

а.       Бакалаврын түвшний сургалтын агуулгыг мэдлэг олгох төдийгүй суралцагчдын сэтгэн бодох, зохион бүтээх, шинэ технологи боловсруулахад оролцууулах замаар үйлдвэрлэл дээр дасан зохицох нөхцлийг бүрдүүлнэ.

б.       Нийгмийн болон бие хүний хэрэгцээ, мэргэжилтэн бэлтгэх тогтолцоонд тавигдаж байгаа орчин үеийн шаардлагыг Эдийн засаг, Экологи, Инженерийн бүхий л хүрээнд аливаа шинэ, үр ашигтай арга. туршлагыг нэвтрүүлэх, оюуны шинэ санааг чансаатай сургалт болгон хувиргаж хэрэгжүүлнэ.

в.       Инновацийг идэвхжүүлснээр мэдлэгт түшиглэсэн шинэ болон шинэлэг арга, технологийг нэвтрүүлэх замаар бүтээлч сэтгэлгээтэй, үр бүтээл, санаачлага, бүтээмжтэй ажиллах, бренд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чадамжтай мэргэжилтнийг зах зээлд өрсөлдөхүйц түвшинд бэлтгэнэ.

Тэнхимийн багш нарын бүрэлдэхүүнд үндсэн 5 багш, мөн нарийн мэргэшлийн 3 профессор багш уригдан ажилладаг бөгөөд доктор (Рh.D), дэд проф 1, доктор (РH,D) 1, магистр зэрэгтэй 2 багш ажилладаг.

Тэнхимийн эрхлэгч:

  • Г.Мэндээ СХУ-ны доктор (РH.D) дэд профессор
  • Багш Мөнхтуул Химийн шинжлэх ухааны доктор (PH.D)
  • Багш Н.Ганчимэг Боловсрол судлалын магистр
  • Багш Д.Сугар Боловсрол судлалын магистр
  • Багш Ю.Цэдэнбал Техникийн ухааны магистр

Менежментийн тэнхим                                     

Дээд боловсролын сургалтад инноваци нэвтрүүлэх нь: PDF татах
Багшлахуйн менежмент PDF татах
Боловсрол судлалын шинэчлэл PDF татах
Багшийн ёс зүй PDF татах
Монголчуудын сэтгэлгээний түүхээс PDF татах
Нүүдлийн соёл иргэншлийн түүхээс PDF татах