70357399   Даваа- Баасан: 9:00 - 18:00   margad@yahoo.com

Эрдмийн зөвлөл

Маргад дээд сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн дарга Ц.Эрдэнэчулуун 2017 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн А/276 тоот тушаалаар дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн баталжээ. Одоогоор Маргад дээд сургуулийн Эрдмийн зөвлөл нь 9-н хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдхүүн

Овог нэр

Албан тушаал, цол

 

Эрдэмийн зөвлөлийн дарга

Ц.Эрдэнэчулуун

доктор (Ph.D) профессор 

 

Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

С:Хаш-Эрдэнэ

актиемч , доктор (Ph.D) профессор 

 

Эрдэмийн  зөвлөлийн гишүүн 

Ц.Содов

доктор (Ph.D) профессор 

 

Эрдэмийн  зөвлөлийн гишүүн 

Ч.Пүрэвдорж

доктор (Ph.D) профессор 

 

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн 

Г.Мэндээ

доктор (Ph.D) профессор 

 

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн 

Л. Мөнхтуул

 

доктор (Ph.D) 

 

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн 

Ц.Уранцэцэг

доктор (Ph.D)

 

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн 

Ж.Батөлзий

доктор (Ph.D)

 

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн 

М. Толья

доктор (Ph.D)

 

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн 

Д.Чулуунбат

доктор (Ph.D)

 

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн 

М.Дэлгэржав

доктор (Ph.D)