70357399   Даваа- Баасан: 9:00 - 18:00   margad@yahoo.com

“МАРГАД” ДЭЭД СУРГУУЛЬД ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ГАДААД ХӨТӨЛБӨРҮҮД

 

Д/д

Улсын

 нэр

Сургуулийн нэр

Сургалтын хөтөлбөрийн чиглэл

1.

ОХУ

Иркутскийн шинжлэх ухааны
төв
*Гео мэдээллийн систем
/MSc, Ph.D/
*Газарзүйн мэдээллийн систем /MSc, Ph.D/
*Орчин үеийн геохими
/MSc, Ph.D/
 
 
2.

 

ОХУ
Братскийн Их Сурууль
*Байгаль хамгаалал, экологи
/ BSc, MSc/
*Цахилгаан систем
3.
ОХУ
“Кемерово” Их Сургууль
*Тасралтгүй боловсрол/BSc, MSc/
*Боловсролын эдийн засаг, маркетинг /BSc, MSc/
*Техник технологи, мэргэжлийн боловсрол/BSc, MSc/
4.
 
 
ОХУ

 

Алтайн Багшийн Их Сургууль
*Сэтгэл судлал, сурган хүмүүжүүлэх зүй /BSc,MSc/
*Хэл шинжлэл /BSc, MSc/
5.
БНСУ
Чэжүгийн “Халла” Их Сургууль
*Сургуулийн өмнөх боловсрол
* Хүүхэд асрах үйлчилгээ
6.
БНСУ
Хууль Сахиулах Нийгэмлэг
*Эрх зүйн шинжилгээ, гэмт явдал судлал
*Эрүүгийн болон байгаль орчны эрх зүй /BSc, MSc/
7.
БНСУ
Чинжүгийн Олон Улсын Их Сургууль
*Биотехнологи /BSc, MSc/
 *Гамшгийн менежмент /BSc,/
8.
   БНГУ
Гэйсэнхэйм Их Сургууль
*Биологийн төрөл зүйл, байгалийн нөхөн сэргээлт /BSc, MSc/