70357399   Даваа- Баасан: 9:00 - 18:00   margad@yahoo.com

ТӨГСӨГЧДӨД ЗОРИУЛСАН ДИПЛОМЫН ДАРААХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

“МАРГАД” ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ БОЛОН ХОС МЭРГЭЖИЛ ЭЗЭМШИХ, МЭРГЭШИХ ГАДААД ХӨТӨЛБӨРҮҮД   

НЭГ. ТӨГСӨГЧДӨД ЗОРИУЛСАН ДИПЛОМЫН ДАРААХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

     * Газарзүй-аялал жуулчлал, музей судлал                                                         

     * Хүүхдийн авъяасыг оношлохуй  

     * Инженерийн хэлний сургалт

        /орос, англи, япон/                                         

     * Насан туршийн ба тасралтгүй боловсролын тусгай

     * Сургуулийн өмнөх боловсрол/Хүүхдийн хэл яриа хөгжүүлэх арга зүй

     * Хичээлийн судалгаа хийх арга зүй зэрэг хөтөлбөрүүдийг байнга хэрэгжүүлэх ба суралцагчийн захиалгат хөтөлбөр хэрэгжүүлж болно.

ХОЁР.  ГАДААД ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Д/д

Улсын
 нэр

Сургуулийн нэр

Сургалтын хөтөлбөрийн чиглэл

1.

ОХУ

Иркутскийн шинжлэх ухааны
төв
*Гео мэдээллийн систем
*Газарзүйн мэдээллийн систем /BSc, MSc/
*Орчин үеийн геохими

2.

ОХУ

Братскийн Их Сурууль

*Байгаль хамгаалал, экологи / BSc, MSc/
*Цахилгаан систем

3.

ОХУ

“Кемерово” Их Сургууль

*Тасралтгүй боловсрол/BSc, MSc/
*Боловсролын эдийн засаг, маркетинг /BSc, MSc/
*Техник технологи, мэргэжлийн боловсрол/BSc, MSc/

4.

ОХУ

Алтайн Багшийн Их Сургууль

*Сэтгэл судлал, сурган хүмүүжүүлэх зүй /BSc,MSc/
*Хэл шинжлэл /BSc, MSc/

5.

БНСУ

Чэжүгийн “Халла” Их Сургууль

*Сургуулийн өмнөх боловсрол
* Хүүхэд асрах үйлчилгээ

6.

БНСУ

Хууль Сахиулах Нийгэмлэг

*Эрхзүйн шинжилгээ
*Эрүүгийн болон байгаль орчны эрх зүй /BSc, MSc/

7.

БНСУ

Чинжүгийн Олон Улсын Их Сургууль

*Биотехнологи /BSc, MSc/
 *Гамшгийн менежмент /BSc,/

8.

   БНГУ

Гэйсэнхэйм Их Сургууль

*Биологийн төрөл зүйл, байгалийн нөхөн сэргээлт /BSc, MSc/

 

Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлогод /2014-2024/  “Ерөнхий боловсролын сургуульд заах арга зүй, сургалтын технологиор мэргэшсэн магистр зэрэгтэй багш бэлтгэх” агуулгыг шалгуур үзүүлэлт болгож,  шинэчлэлийн засгийн газраас дэвшүүлсэн багшийн мэргэжлийн чанарыг дээшлүүлэх, судлаач багшийг чадваржуулах зорилтыг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ, зах зээлд багш мэргэжил эрэлттэй байгаа энэ цаг үед “Маргад” дээд сургууль:

  •  “Боловсрол судлал”-ын /E01110101/ магистрын хөтөлбөр,
  • Сургуулийн өмнөх боловсролын багшийн эчнээ хөтөлбөр,
  • Хөрвөх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэх хөтөлбөрийг  тус тус хэрэгжүүлж байна.