70357399   Даваа- Баасан: 9:00 - 18:00   margad@yahoo.com

2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЭЧНЭЭ, ДИПЛОМЫН ДАРААХ СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ

 

1-р улиралд хичээллэх хугацаа 2-р улиралд хичээллэх хугацаа Мэргэжлийн чиглэл Эзэмших боловсролын зэрэг Курс Сургалтын хэлбэр Ангийн зөвлөх багш
1 IX/07-IX/21 III/10-III/24 Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол Бакалавр I Эчнээ магистр Х.Сансартуяа
2 IX/23-X/05 XI/23-XII/05 Сургуулийн өмнөх насны боловсролын туслах багш Мэргэжлийн үнэмлэх 45 хоног Богино сургалт

магистр .Х.Сансартуяа

магистр Э.Нармандах

3 X/09-X/18 XII/01-XII/18 Боловсрол судлалын магистрантур Магистр II Эчнээ

академич

С.Хаш-Эрдэнэ

4 X/12-X/25 III/10-III/24 Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол Бакалавр II Эчнээ магистр Х.Сансартуяа
5 X/15-XI/06   Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол Бакалавр III Эчнээ магистр Г.Сумъяа

6

 

X/28-XI/10 III/23-IV/06 Бага боловсролынн багш Бакалавр I Хөрвөх доктор/Ph/. Ц.Уранцэцэг
Хөдөлмөр технологийн багш
/МУБИС-тай хамтарсан/
Бакалавр I Хөрвөх доктор/Ph/  Г.Мэндээ
Дуу хөгжмийн багш
/МУБИС-тай хамтарсан/
Бакалавр I Хөрвөх магистр Б.Уранцэцэг
Насан туршийн боловсролын багш
/МУБИС-тай хамтарсан/
Бакалавр I Хөрвөх доктор/Ph/ Г.Мэндээ
7 XI/03-XI/10 III/23-IV/06 Боловсрол судлалын магистрантур Магистр I Эчнээ

академич

С.Хаш-Эрдэнэ

8 XI/23-XI/30 III/23-IV/06
Боловсролын удирдлагын магистрантур
/МУБИС-тай хамтарсан/
Магистр I Эчнээ докторант И.Булган
9 XI/23-XI/30 III/23-IV/06
Байгаль хамгаал, экологийн магистрантур
/ХААИС-тай хамтарсан/
Магистр I Эчнээ докторантИ.Булган

 

Тайлбар: Мэргэжил дээшлүүлэх, аймаг, орон нутагт зохион байгуулах зуны болон бусад сургалтын хуваарийг тухайн үед “Насан туршийн боловсрол” хөтөлбөрийн багаас зохицуулна.

 

Магистр, бакалаврын сургалтын алба