70357399   Даваа- Баасан: 9:00 - 18:00   margad@yahoo.com

“МАРГАД” ДЭЭД СУРГУУЛИЙН БАКАЛАВРЫН МЭРГЭЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

“МАРГАД” ДЭЭД СУРГУУЛИЙН БАКАЛАВРЫН МЭРГЭЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

Салбар тэнхимүүд

Бакалаврын мэргэжлийн багц хөтөлбөрийн нэр

Индекс

Сонгох, мэргэших хөтөлбөрийн чиглэл

Элсэлтийн шалгалт

Дидактикийн тэнхим

 

багш, байгалийн ухааны боловсролын

 

D011402

Суурь шалгалт

Дагалдах шалгалт

Байгалийн ухааны багш

Хими 50%

Физик 50%

Багш, газарзүй-байгаль шинжлэлийн

Газарзүй 100%

Биологи 70%

 

Математик 30%

Багш, газарзүй-аялал жуулчлалын
Багш, газарзүй-биологийн
Багш, биологи-байгаль шинжлэлийн
Багш, биологи-эрүүл мэндийн

 

 

Багш, бага  боловсролын

D011301
Багш, бага анги, дуу хөгжмийн

Монгол хэл 50%
Математик 50%

 

Багш, бага анги, дүрслэх урлагийн

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсролын

D011201
Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол, дуу хөгжмийн

Монгол хэл 50%
Математик 50%

 

  Монгол хэл 100%

    Математик 100%

 

 

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол, сувилахуйн

Ногоон хөгжлийн тэнхим

Экологи

D052101

Байгаль орчны нөхөн сэргээлт

Биологи 100%
Хими 50%
Биологи 70%

Математик 50%
Математик 30%

Байгаль хамгаалал, гамшиг
Экологи, байгаль хамгаалал
Ургамал хамгаалал, хорио цээр

Эдийн засаг

D031101
Бизнесийн эдийн засаг

Математик 100%
Математик 70%
Математик 70%
Математик 50%

Нийгэм 70%

Англи хэл 30%
Нийгмийн ухаан 30%
Гадаад хэл 50%
Математик 30%

Санхүү, эдийн засаг
Олон улсын эдийн засаг
Даатгалын эдийн засаг
Гааль, татварын эдийн засаг
Эдийн засаг, статистик

 

 

 

 

 

 

“МАРГАД” ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ОЮУТАНД НИЙГМИЙН ДЭМЖЛЭГ, СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН

ХӨНГӨЛӨЛТ ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ

  1. Тус сургууль хөдөө орон нутгаас элссэн оюутныг дотуур байраар хангах, номын сан, компьютер интернэт, хэвлэл, хувилан олшруулах үйлчилгээний  тохь тухтай орчинг  бүрдүүлэх, бие даан гадаад хэл сурах орчин бүрдүүлэх, сургалтын үр дүнг дээшлүүлэх, техник хэрэгслийн хангамжийг сайжруулах, хувилан олшруулах тусгай цэг нээх, сургуулийн урсгал засварыг жил бүр хамтын хүчээр хийж, тохижилтыг сайжруулахад анхаарах
  2. Оюутанд зориулсан хямд үнэтэй тэжээллэг хоол бүхий цайны газрыг тогтмол ажиллуулж, эмнэлгийн анхан шатны үйлчилгээ, эрүүл мэндээ хамгаалах анхан шатны мэдлэг олгох, спорт- байгалийн аялал улирал бүр зохион байгуулах
  3. Оюутнуудыг I дамжаанаас нь эхлэн судалгаа шинжилгээний ажил хийх дур сонирхолтой болгох ажлыг багш бүр онцгой анхаарч, оюутанд туслах, тэднийг дэмжих, урамшуулах механизм бий болгох, оюутны чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх олон хэлбэрийн ажлыг өрнүүлэх, тэмцээн, мэтгэлцээн, маргаан зохион багуулах клуб байгуулах, хос мэргэжил олгох курс (компьютерийн оператор, зөөгч үйлчлэгч) хичээллүүлэх, бизнесийн орчинд дадлага хийх хэлбэрээр мэдлэгээ бататгах, орлого олох, санхүүгийн дэмжлэг авах, төгсөлтийн дараа ажлын байраар хангагдах боломжийг хамтын хүчээр хийх
  4. Тус сургуулийн оюутнууд доорх сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт эдлэх боломжтой. Үүнд:

  1. Бүрэлдэхүүн ахлах сургуулийн сурагчдаас өөрийн сургуульдаа үргэлжлэн суралцвал жил бүр сургалтын төлбөрийг 10%-иар.

Б. Нэг айлын 2-оос доошгүй хүүхэд суралцвал жил бүр аль нэг оюутанг 10%-иар

      В. 4 улирал дараалан В-ээс дээш дүнтэй суралцвал жил бүр 5 – 10%-иар

Г. Гэр бүл болсон оюутанд тухайн жилийн сургалтын төлбөрийг 15%-иар тус тус хөнгөлж нийгмийн дэмжлэг үзүүлнэ.

Д. Тухайн жилийн сургалтын төлбөрийг хичээлийн жил эхлэхээс 1-ээс доошгүй сарын өмнө төлсөн тохиолдолд 5%-ийн хөнгөлөлт үзүүлнэ.
Е. Сургуулийн оюутны зөвлөлийн даргад ажлын үр дүнг харгалзан цалин олгох эсвэл жилийн сургалтын төлбөрийг 10% хөнгөлж болно.
Ё. Сургалтын төлбөрийг хөнгөлөх журамд хууль тогтоомжийн дагуу хамрагдаж болно.
      Ё. Ар гэрийн гачигдал, хүндэтгэх шалтгаанаар тухайн оюутны ахуй амьдрал, сургалтын хэрэгслийн дэмжлэгийг олон нийтийн байгууллагатай хамтран үзүүлж болно.

     Ж.Оюутнууд хамтран сурч амьдрах, нийгэмд идэвхитэй байр суурь эзлэх, оюутны олон нийтийн байгууллагын ажлыг дэмжих зорилгоор сургалт олон нийтийн ажилд өндөр амжилт гаргасан (ШБОС, патент авсан, ном бичсэн, ЭША хийсэн) оюутанд тодорхой нэмэгдэл кредит цаг тооцох, хамт олноо сайн удирдан зохион байгуулсан сургуулийн оюутны зөвлөлийн даргад 1.0 оюутны зөвлөлийн тэргүүлэгчид, ангийн ахлагчид 0,5 хүртэл кредит цаг, тооцох

      З.Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого, багш бэлтгэх, давтан сургах чиглэл, бусад журамтай холбоотойгоор тус сургуулийн багш бэлтгэх ангийн сургалтын төлбөрийг ижил сургуулиудын түвшинд байлгана. Оюутанд үзүүлэх нийгмийн дэмжлэг, сургалтын хөнгөлөлтийн тухай Ерөнхий захирлын тушаал гарах ба сургуулийн дотоод дүрэм журам зөрчсөн, оюутны ёс зүйн хэм хэмжээний зөрчил гаргасан тохиолдолд хөнгөлөлтийг хүчингүй болгоно.

Сургалтын алба