70357399   Даваа- Баасан: 9:00 - 18:00   margad@yahoo.com

ХИЧЭЭЛД АНАЛИЗ/ШИНЖИЛГЭЭ/ ХИЙХ

Хичээлд анализ хийх хуудас

Заасан сэдвийннэр:………………………………….

Хичээл заасананги……………………………………

Оюутнытоо…………………………………….

Хичээл заасан багшийн овог……………………………….

нэр……………………………………………………………

20…… оны……р сарын……-ны өдөр. ……..-р цаг           

Ангилал

Дүгнэх үзүүлэлт

Өгөх
оноо

Өгсөн оноо

Дидактикийн талаас

Хичээлийн зорилгозорилтыг оновчтой,
тодорхой гаргасан байдал

0-20 оноо

 

Хичээлийн агуулгын багтаамж хэр тохирсон,
 түүнд боловсруулалт хийсэн байдал

0-15 оноо

 

Хичээлсэдэв хоорондын ингеграци хийсэн
байдал

0-15 оноо

 

Оюутны бие даасан бүтээлч үйл ажиллагаагхөгжүүлж буй аргабарил,үйл ажиллагааны
 уялдаа холбоо

0-20 оноо

 

Хичээлийн үр дүнзорилго зорилтын
гүйцэтгэл

0-30 оноо

 

Сэтгэл судлалын талаас

Сэдэл тэмүүлэл бий болгосон байдал

0-30 оноо

 

Багшоюутны харилцаа /бие биеэ ойлгосон,хүндэтгэсэн/

0-20 оноо

 

Сургахсурах үйл ажиллагааны таатай уур
 амьсгалсэтгэл ханамжийн байдал

0-20 оноо

 

Оюутнуудаар сэтгэхүйн үйлдлүүд хийл
гэж буй байдал

0-30 оноо

 

Эрүүл ахуйн талаас

Ангийн дулааны тохиромж

0-10 оноо

 

Гэрэлтүүлгийн тохиромж

0-10 оноо

 

Агааржуулалтын тохиргоо

0-15оноо

 

Тоосжилтхуурайшилчийгшил

0-15 оноо

 

Ангийн соёлжилтариун цэвэр

0-20 оноо

 

Ширээ сандлын тохиромж

0-10 оноо

 

Эд хогшилсамбар үзүүлэнгийн өнгө будаг,
дизайн

0-20 оноо

 

  1. Ололттой сайн зүйл…………………………………………………………………..
       …………………………………………………………………………………………………………
 
       2.  Дутагдалтай засч сайжруулах зүйл:………………………………………
         ………………………………………………………………………………………………………
Дүгнэх журам:
  • Хичээлд суусан багш нар дээрх үзүүлэлтээр дүнгээ нэгтгэн “өгсөн оноо” хүснэгтэд оноог бичнэ
  • үзүүлэлтийн оноог нэгтгэн нийлбэрийг 3-д хувааж эцсийн үнэлгээг гаргана
Хичээлд суусан багш нарын гарын үсэг………………………………..