70357399   Даваа- Баасан: 9:00 - 18:00   margad@yahoo.com

2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЭЧНЭЭ, ДИПЛОМЫН ДАРААХ СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ

2015-2016 оны хичээлийн жилийн эчнээ, дипломын дараах сургалтын хуваарь
 

1-р улиралд хичээллэх хугацаа

2-р улиралд хичээллэх хугацаа

Мэргэжлийн чиглэл

Эзэмших боловсролын зэрэг

Курс

Сургалтын хэлбэр

Ангийн зөвлөх багш

1

IX/07-IX/21

III/10-III/24

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсролын

Бакалавр

I

Эчнээ

маг.Х.Сансартуяа

2

IX/23-X/05

XI/23-XII/05

Сургуулийн өмнөх насны боловсролын туслах багш

Мэргэжлийн үнэмлэх

45 хоног

Богино сургалт

маг.Х.Сансартуяа

маг. Э.Нармандах

3

X/09-X/18

XII/01-XII/18

Боловсрол судлалын магистрантур

Магистр

II

Эчнээ

ак. С.Хаш-Эрдэнэ

4

X/12-X/25

III/10-III/24

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсролын

Бакалавр

II

Эчнээ

маг.Х.Сансартуяа

5

X/15-XI/06

 

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсролын

Бакалавр

III

Эчнээ

маг. Г.Сумъяа

6

 

X/28-XI/10

III/23-IV/06

Бага бболовсролын багш

Бакалавр

I

Хөрвөх

д-р. Ц.Уранцэцэг

Хөдөлмөр технологийн багш

/МУБИС-тай хамтарсан/

Бакалавр

I

Хөрвөх

д-р. Г.Мэндээ

Дуу хөгжмийн багш

/МУБИС-тай хамтарсан/

Бакалавр

I

Хөрвөх

маг. Б.Уранцэцэг

Насан туршийн боловсролын багш

/МУБИС-тай хамтарсан/

Бакалавр

I

Хөрвөх

д-р. Г.Мэндээ

7

XI/03-XI/10

III/23-IV/06

Боловсрол судлалын магистрантур

Магистр

I

Эчнээ

ак. С.Хаш-Эрдэнэ

8

XI/23-XI/30

III/23-IV/06

Боловсролын удирдлагын магистрантур

/МУБИС-тай хамтарсан/

Магистр

I

Эчнээ

д-т. И.Булган

9

XI/23-XI/30

III/23-IV/06

Байгаль хамгаалал, экологийн магистрантур

/ХААИС-тай хамтарсан/

Магистр

I

Эчнээ

д-т. И.Булган

Тайлбар:  Мэргэжил дээшлүүлэх, аймаг, орон нутагт зохион байгуулах зуны болон бусад сургалтын хуваарийг тухайн үед “Тасралтгүй боловсрол”-ын хөтөлбөрийн багаас зохицуулна.

Магистр, бакалаврын сургалтын алба